پابمد (Pubmed) از سال ۱۹۹۶ بالغ بر ۲۲ میلیون منبع را پوشش میدهد که از طرق مختلف مانند بانک مدلاین جمع آوری شده اند. علاوه بر منابع موجود در مدلاین، ارجاعات دیگری نیز در پابمد وجود دارند:
–    ارجاعات در حال انجام: قبل از کنترل کیفی
–    ارجاعات در مجلات خارج از موضوع پزشکی
–    ارجاعات در مجلات با مقالات پیش از چاپ (Ahead of print)
–    ارجاعات به کتب NCBI

ارجاعات پابمد اغلب دارای یک لینک به اصل مقاله در وب سایت ناشر میباشند. مدلاین بزرگترین زیرمجموعه از پابمد می باشد.

 

pdfفهرست مجلات نمایه شده در PubMed

pdfفهرست مجلات ایرانی نمایه شده در PubMed