مقاله نویسی و چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی به یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و محققان ایرانی تبدیل شده است. زیرا چاپ مقاله علاوه بر انتقال یافته و نتایج علمی، مزایای زیادی برای نویسنده در بر دارد. داشتن یک یا چند مقاله چاپ شده باعث ارتقای رزومه علمی و کاری افراد شده و از این رو تعداد زیادی از دانشجویان اقدام به این کار می کنند.

تعداد زیادی مجله معتبر علمی در داخل ایران وجود دارد که چاپ مقاله در آن ها فواید بسیاری برای نویسنده دارد. اما این مجلات اغلب به زبان فارسی بوده و به بیرون از مرزهای کشور دست پیدا نکرده اند. از این رو برخی از دانشجویان و محققان خواستار این هستند که مقاله خود را علاوه بر چاپ در مجلات داخلی در مجلات خارجی نیز منتشر کنند. اما آیا چاپ یم مقاله به دو زبان ممکن است؟

شرایط چاپ مقاله به دو زبان

اگر می خواهید مقاله ای را که پیش از این به فارسی و در یکی از مجلات داخلی به چاپ رسانده اید در مجله ای خارجی نیز به چاپ برسانید، در ابتدا باید آن را به انگلیسی ترجمه کرده و موافقت رسمی سردبیران هر دو نشریه داخلی و خارجی را جلب کنید.

در درجه دوم باید میان انتشار اول و دوم فاصله زمانی مناسب وجود داشته باشد. شما نمی توانید یک مقاله را بلافاصله پس از چاپ و یا به صورت همزمان در دو نشریه داخلی و خارجی به چاپ برسانید.

در صورت انجام توافق های لازم برای چاپ مقاله در مجله خارجی، در انتهای مقاله باید به چاپ قبلی مقاله به زبان فارسی اشاره شود.